เรทเงินวันนี้ : 1 RMB = 5.2 THB

เวลาทำการ 10:00 - 19:00 (จันทร์ ถึง เสาร์)

สั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีน

หมายเหตุ: ก่อนส่งสินค้านอกเหนือจากสินค้าทั่วไป ต้องแจ้งก่อนส่งทุกครั้ง

อัตราค่าบริการ

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตามเรทพรีออเดอร์ของวันนี้ (สามารถดูได้ที่หน้าเว็บไซต์)
ค่าสินค้า ตามจริง (ราคาสินค้าชิ้นนั้นหน้าเว็บจีน)
ค่าขนส่งในจีน ตามจริง
ค่าบริการ 200 บาท/เว็บ
ค่านำเข้า ตามตารางค่านำเข้า (ตารางด้านบน)
ค่าขนส่งในไทย ตามจริง+100 บาท
ค่าใช้จ่ายงวดที่ 1 อัตราแลกเปลี่ยน x (ค่าสินค้า + ค่าขนส่งในจีน + ค่าบริการ) = ค่าใช้จ่ายงวดที่ 1
ค่าใช้จ่ายงวดที่ 2 ค่านำเข้า + ค่ารีแพ็ค (ถ้ามี) +ค่าขนส่งในไทย =ค่าใช้จ่ายงวดที่ 2