เรทเงินวันนี้ : 1 RMB = 5.2 THB

เวลาทำการ 10:00 - 19:00 (จันทร์ ถึง เสาร์)

สมัครสมาชิก

ขอบเขต และ เงื่อนไขในการใช้บริการ

1. ทางเราเป็นเพียงคนกลางระหว่างลูกค้า และ ร้านค้าที่จีนเท่านั้น หากเกิดปัญหาขึ้นกับสินค้าของท่าน จะไม่ขอรับผิดชอบในใดๆทั้งสิ้น เช่นในกรณีโดนร้านค้าโกง สินค้าได้รับไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ สินค้าชำรุด หรือ ใช้งานไม่ได้ แต่จะช่วยติดต่อและแจ้งปัญหากับทางร้านค้าให้เท่านั้น

2. ทางเราจะเป็นผู้เซ็นรับสินค้าให้เมื่อสินค้าส่งมาถึงโกดังจีน โดยจะใช้ตราปั้ม BTDCARGO ประทับให้เท่านั้น หากแท็คกิ้งใดอ้างว่าทางเราได้เซ็นรับสินค้าแล้ว แต่ไม่ได้ใช้ตราปั้ม BTDCARGO ประทับถือว่าทางเราไม่ได้เป็นผู้เซ็นรับสินค้า เพื่อป้องกันการแอบอ้าง

3. เมื่อสินค้าเข้าโกดังจีนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการสแกนหมายเลขขนส่งเข้าระบบให้ทันที ท่านสามารถเช็คสถานะสินค้าของท่านได้ตลอดเวลาผ่านเว็บไซต์ของเรา เพื่อรับทราบว่าขณะนี้สินค้าของท่านอยู่ในระหว่างขั้นตอนใด

4. สินค้าประเภทอาวุธ และ ยาเสพติดทุกชนิดไม่สามารถสั่งซื้อ และ นำเข้าสินค้าได้ หากตรวจพบลูกค้าจะต้องรับโทษตามที่กฏหมายตั้งไว้แต่เพียงผู้เดียว

 

การจัดส่ง และ ตรวจสินค้า

 

1. ทุกครั้งที่ทำการจัดส่งสินค้ามาที่โกดังไทย และ จีน ลูกค้าจะต้องระบุเลขรหัสลูกค้าของท่าน รหัส( BTD/11) ไว้ด้านหน้าพัสดุสินค้าทุกชิ้น (ด้วยปากกาเมจิกตัวใหญ่ๆ) เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวก และ ไม่เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการคัดแยกสินค้า เช่น ฺBTD/11(_รหัสลูกค้า _)

2. เมื่อสินค้าเข้าโกดังจีนแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการแกะเพื่อตรวจเช็คสินค้าแบบคราวๆให้ เพื่อระบุใน packing list ว่าสินค้าของท่านเข้าข่ายในสินค้าประเภทใด เพื่อทำการสำแดงต่อทางศุลกากรขาออก-ขาเข้า

3. สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการนำเข้าอย่างเดียว หากเป็นสินค้าที่มีลิขสิทธิ์ จะต้องระบุรหัส ของลูกค้าไว้ที่ด้านหลังรหัส เช่น  BTD-G/11(__รหัสลูกค้า___) หากไม่ระบุรหัสมา และ ทางศุลกากรตรวจเจอ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับค่าปรับทั้งหมด และ สินค้านั้นจะต้องถูกยึด

4. ในกรณีสินค้านั้นสามารถแตกหักหรือเสียรูปทรงได้ หากท่านต้องการให้ทางเราตีลังไม้ให้ กรุณาระบุรหัส -B ไว้ที่ด้านหลังรหัส BTD/11 ของท่าน (ตัวอย่าง : BTD/11(__รหัสลูกค้า___) -B

5. หากสินค้าที่จัดส่งมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมสินค้าใส่ถุง หรือ กล่องให้ เพื่อป้องกันการสูญหายในระหว่างการขนส่ง โดยจะมีค่าแพ็คกิ้ง 20-100 บาท ตามขนาด และ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้

6. การชำรุดของกล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นเหตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ เนี่องจาก

6.1 ในระหว่างการขนส่งสินค้าจากร้านค้า มายังโกดังที่จีน อาจจะต้องมีการเปลื่ยนถ่ายรถหลายครั้ง สภาพบรรจุภัณฑ์ที่ส่งมาบางครั้งจึงมีการชำรุด ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะทำการซ่อมแซมให้ เพื่อความปลอดภัยในการขนส่ง

6.2 ในระหว่างการขนส่งสินค้าจากโกดัง BTDCARGO จีน มายังโกดัง BTDCARGO ไทย (โดยเฉพาะทางรถ) จำเป็นจะต้องเปลี่ยนถ่ายรถ อาจทำให้สินค้าบอบช้ำได้ แต่ทั้งนี้ ทางเรามีความพยามยามที่จะดูแลสินค้าของท่านให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด

6.3 การตรวจเช็คของเจ้าหน้าที่ศุลกากรขาเข้าไทย หากทางเจ้าหน้าที่มีความสงสัย จะทำการแกะเช็คสินค้าดู ทางบริษัทไม่สามารถควบคุม และ ยับยั้งได้ เนื่องจาก เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ในการขอดู และ ตรวจเช็คสินค้าตามหน้าที่

 

NEW UPDATE :

เคลมสินค้า

1. เมื่อสินค้าได้จัดส่งถึงโกดังที่ไทยแล้ว ลูกค้าต้องมารับสินค้า หรือ เข้ามากดเลือกการจัดส่ง ภายใน 5 วัน หลังจากวันที่แจ้งเข้าโกดังไทย หากลูกค้าไม่มารับ หรือ กดเลือกการจัดส่งในระบบ ตามเวลาที่กำหนดทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ หากสินค้าเกิดการเสียหายหรือสูญหายไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

2. ในกรณีสินค้าได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบให้ ลูกค้าจำเป็นต้องตีลังไม้หากสินค้าสามารถแตกหัก เสียรูป หรือต้องได้รับความระมัดระวังเป็นพิเศษ ทางบริษัทมีบริการตีลังไม้ให้

3. ในกรณีได้รับสินค้าไม่ครบตามจำนวนที่ได้กดสั่งซื้อไป (เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านบริษัทเท่านั้น) จะต้องเข้าไปกดแจ้งจำนวนที่ขาดในระบบเท่านั้น

4. สินค้าที่ได้รับไม่ครบ ทางบริษัทจะทำเป็นยอดโอนคืนให้ในระบบก็ต่อเมื่อซัพพลายเออร์ที่สั่งซื้อด้วยทำการโอนคืนมาให้เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 

ประกันสินค้า

1. หากหมายเลขแท็คกิ้งใด มีการสแกนเข้าโกดังพีทีจีนแล้ว แต่ไม่มีขึ้นตู้ให้ ทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าสินค้าให้ตามมูลค่าสินค้านั้นๆ แต่ไม่เกิน 2,000 บาท

2. หากหมายเลขแท็คกิ้งใดมีแจ้งอยู่ในบิลหน้าพัสดุสินค้า แต่ลูกค้าแจ้งว่าไม่ได้รับ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบให้ในส่วนนี้

3. กรณีที่สินค้าได้รับความเสียหาย จากวาตภัย อุทกภัย ภัยพิบัติจากธรรมชาติ หรือ อุบัติเหตุสุดวิสัย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบให้ในส่วนนี้

4. กรณีที่ได้รับสินค้าชำรุด มีตำหนิ แตกหัก จากทางร้านจีน ทางบริษัทยินดีเป็นตัวกลางในการติดต่อกับทางร้านค้าให้ แต่ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบให้ในส่วนนี้

5. กรณีที่ท่านต้องการส่งสินค้ากลับเพื่อเคลมสินค้า ท่านจะต้องส่งตรงไปยังที่อยู่ร้านค้าโดยตรง ทางบริษัทขอไม่รับส่งสินค้ากลับเคลม

6. ประกันสินค้า จะไม่ครอบคลุมในกรณีสินค้ารับความเสียหาย จากวาตภัยผิดสเปก อุทกภัย ภัยพิบัติจากธรรมชาติ หรือ อุบัติเหตุสุดวิสัย